Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 

Wydarzenia - 2013

  Wydarzenia Data Jednostki bior?ce udzia?
1. Zebranie sprawozdawcze 20.01.2013r. -
2. Przygotowanie trasy do biegów narciarskich 07-09.02.2013r. - OSP Tylawa
3. Turniej halowej pi?ki no?nej dru?yn OSP 02.03.2013r. Jednostki z gminy Dukla
4. Pomoc w dotarciu do umieraj?cego 15.03.2013r. - OSP Tylawa
- GOPR
5. Przeka?niki TV 19.03.2013r. -
6. Szkolenie z GOPR 23.03.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Iwla
- OSP Dukla
- PSP Krosno
- GOPR
- Strzelcy ZSR
7. ?wi?ta Wielkanocne 31.03.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Zyndranowa
- OSP Mszana
- OSP Barwinek
8. Dzie? Stra?aka 04.05.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Mszana
9. Wojewódzkie Obchody Dnia Stra?aka 05.05.2013r. -
10. Wizyta przedszkolaków z Nowego S?cza 22.05.2013r. -
11. Zabezpieczenie uroczysto?ci otwarcia kompleksu boisk "Moje boisko-Orlik 2012" w Tylawie 06.06.2013r. - OSP Tylawa
12. I Gminny Turniej pi?ki no?nej na boisku "Orlik 2012" 09.06.2013r. Jednostki z gminy Dukla
13. Wypadek w Tylawie 13.06.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Dukla
- PSP Krosno(3 sam.)
14. Gminne zawody sportowo-po?arnicze 30.06.2013r. Jednostki z gminy Dukla
15. Uroczysto?ci odpustowe w Dukli 14.07.2013r. Jednostki z gminy Dukla
16. Zabezpieczenie wy?cigu MTB w Dukli 21.07.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Iwla
- OSP Dukla
- OSP Równe
- OSP Wietrzno
17. Po?ar zakrzacze? 25.07.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Iwla
18. Zabezpieczenie w m. Zyndranowa 28.07.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Zyndranowa
19. Targi ?ydowskie w Dukli 03.08.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Iwla
20. Po?ar nieu?ytków rolnych 05.08.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Iwla
21. Zabezpieczenie Mi?dzynarodowego Wy?cigu Kolarskiego 11.08.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Iwla
- OSP Dukla
- OSP Równe
- OSP Wietrzno
- OSP Jasionka
22. Zabezpieczenie Do?ynek w Tylawie oraz pokaz Ratownictwa Technicznego 15.08.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Dukla
- OSP Równe
23. Zawody na S?owacji 31.08.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Iwla
24. Poszukiwanie dziecka w m. Równe 07.09.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Iwla
- OSP Dukla
- OSP Równe
- Policja
25. Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze w Kobylanach 22.09.2013r. Jednostki z terenu Powiatu Kro?nie?skiego
26. Poszukiwanie dwóch osób w rejonie m.Smereczne 02.10.2013r. - OSP Tylawa
27. Zabezpiczenie wy?cigu MTB w Wietrznie 05.10.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Iwla
- OSP Dukla
- OSP Wietrzno
- OSP ??ki Dukielskie
28. Usuwanie zwalonego drzewa na drodze Tylawa - Barwinek 23.10.2013r. - OSP Tylawa
29. Poszukiwanie zaginionej osoby w m. Trzciana 01.11.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Iwla
- OSP Dukla
- OSP Mszana
- Policja
30. Fa?szywy alarm 02.11.2013r. - OSP Tylawa
31. Po?ar samochodu w Barwinku 19.12.2013r. - OSP Tylawa
- OSP Dukla
- ZHZ Svidnik (S?owacja)
- Policja
32. Usuwanie zwalonego drzewa na drodze nr. 9 25.12.2013r. - OSP Tylawa