Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 

Odznaczenia

GODNO?? CZ?ONKA HONOROWEGO ZWI?ZKU OSP

Odznaczenie Godno?? Cz?onka Honorowego nosi si? na prawej piersi, 6,5 cm nad praw? górn? kieszeni? munduru.

 

Z?oty Znak Zwi?zku OSP

Z?oty Znak Zwi?zku OSP zawiesza si? na szyi, podk?adaj?c pod ko?nierz koszuli, tak aby górne rami? krzy?a si?ga?o w?z?a

 

Z?oty medal "Za Zas?ugi dla Po?arnictwa"

Z?oty medal "Za Zas?ugi dla Po?arnictwa" nosi si? na lewej piersi, na wst??kach, 6,5 cm nad lew? górn? kieszeni? munduru.
 

Srebrny medal "Za Zas?ugi dla Po?arnictwa"

Srebrny medal "Za Zas?ugi dla Po?arnictwa" nosi si? na lewej piersi, na wst??kach, 6,5 cm nad lew? górn? kieszeni? munduru.

Br?zowy medal "Za Zas?ugi dla Po?arnictwa"

Br?zowy medal "Za Zas?ugi dla Po?arnictwa" nosi si? na lewej piersi, na wst??kach, 6,5 cm nad lew? górn? kieszeni? munduru.

Odznaka "Stra?ak Wzorowy"

Odznak? Stra?aka Wzorowego nosi si? po ?rodku lewej górnej kieszeni munduru.

Odznaki M?odzie?owej Dru?yny OSP

Z?OTA

SREBRNA

BR?ZOWA

 

Odznaka "Za Zas?ugi we Wspó?zawodnictwie Przeciwpo?arowym"

Odznak? Za Zas?ugi we Wspó?zawodnictwie Przeciwpo?arowym nosi si? na prawej piersi, 4,5cm nad praw? górn? kieszeni? munduru.

Odznaka "Za Wys?ug? Lat"

Odznak? "Za Wys?ug? Lat" nosi si? jedn? aktualn?.