Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 

Wydarzenia - 2011

  Wydarzenia Data Jednostki bior?ce udzia?


1.


Po?ar warsztatu mechanicznego w miejscowo?ci Tylawa


01.01.2011r. godz. 18:15

- OSP Tylawa (2 sam.)
- PSP Krosno (2 sam.)
- OSP Dukla (2 sam.)
- OSP Równe


2.

Turniej pi?ki halowej w m. Iwla

12.02.2011r.

-


3.

Wyjazd Alarm fa?szywy

24.02.2011r.

- OSP Tylawa (2 sam.)
- OSP Dukla


4.


Po?ar domu jednorodzinnego w miejscowo?ci Tylawa


08.03.2011r. godz. 02:20

- OSP Tylawa (2sam.)
- PSP Krosno (2 sam.)
- OSP Dukla
- OSP Równe5.


Po?ar suchych traw w miejscowo?ciach Wola Ni?na i Szklary


29.03.2011r. godz. 14:45

- OSP Tylawa
- OSP Dukla
- OSP Ja?liska
- OSP Posada Ja?liska


6.

Po?ar suchych traw w miejscowo?ci Posada Ja?liska

06.04.2011r. godz. 20:40
- OSP Tylawa
- OSP Rymanów
- OSP Ja?liska
- OSP Posada Ja?liska

7.

Zabezpieczenie miejsca znalezienia niewypa?u z II Wojny ?wiatowej w miejsc. Mszana

19.04.2011r. godz. 21:20


- OSP Tylawa


8.


?wi?ta Wielkanocne - Stra? przy Bo?ym Grobie


22-24.04.2011r.

- OSP Tylawa
- OSP Zyndranowa
- OSP Barwinek
- OSP Mszana


9.


Wypadek samochodowy w m. Tylawa


06.05.2011r.

- OSP Tylawa
- PSP Krosno
- OSP Dukla


10.

Po?ar samochodu ci??arowego w m. Barwinek

16.05.2011r. godz. 22:15
- OSP Tylawa
- PSP Krosno (2 sam.)
- OSP Dukla


11.


Zabezpieczenie VIII "Kwietnego Biegu"


09.06.2011r.

- OSP Tylawa
- OSP Dukla
- OSP Iwla
- OSP Mszana

12.

Usuwanie zwalonego drzewa na drodze Tylawa - Ja?liska

22.06.2011r. godz 17.30

- OSP Tylawa

13.

Pompowanie studni w m.Tylawa

28.06.2011r. godz.9.55

- OSP Tylawa

14.

Pompowanie studni w m.Tylawa

07.07.2011r.
godz.15.42


- OSP Tylawa
15. Uroczysto?ci odpustowe ku czci ?w. Jana z Dukli 10.07.2011r. godz.11.00 Jednostki z terenu gminy Dukla i Nowego ?migrodu

16.

Po?ar budynku gospodarczego w m.Trzciana

19.07.2011r.
godz. 21.00
- PSP Krosno (2 sam.)
- OSP Tylawa (2 sam.)
- OSP Dukla (2 sam.)
- OSP Równe
17. Pompowanie studni w m. Tylawa 23.07.2011r.
godz.15.30
- OSP Tylawa
18. Po?ar TIRA  na drodze Dukla-Barwinek w m.Trzciana 05.08.2011r. godz.20.20 - PSP Krosno
- OSP Tylawa
- OSP Dukla ( 2 sam.)

 

 

19.


 

 

 

Gminne Zawody Sportowo - Po?arnicze w Iwli


 

 

 

14.08.2011r. godz.10.30

- OSP Tylawa
- OSP Dukla
- OSP Iwla
- OSP Zyndranowa
- OSP Mszana
- OSP Jasionka
- OSP Równe
- OSP ??ki Dukielski
- OSP Wietrzno
- OSP Myszkowskie
20. Zawody na S?owacji w Vysnym Mirosovie 20.08.2011r. godz. 9.00 - OSP Tylawa
- OSP Iwla
- 47 dru?yn ze S?owcji
21. Kolizja drogowa w Tylawie 25.08.2011r. godz.10.30 - OSP Tylawa
22. Zabezpieczenie meczu koszykówki w m. Dukla 02.09.2011r. 18.00-22.00 - OSP Tylawa
23. Zabezpieczenie meczu Koszykówki w m. Dukla 03.09.2011r. 10.00-13.00 - OSP Tylawa
24. Zabezpieczenie uroczysto?ci ods?oni?cia i po?wi?cenia pomnika w Barwinku. 11.09.2011r. godz.9.00-13.00
- OSP Tylawa
25. Powiatowe Zawody-Sportowo-Po?arnicze w Rymanowie

I miejsce MDP


25.09.2011r. godz.10.00-16.00

- MDP Tylawa
- Jednostki z powiatu
26. Zabezpieczenie miejsca kr?cenia filmu - Rynek Dukla. 26.09.2011r. godz.10.00-14.00 - OSP Tylawa
27. Zabezpieczenie Biegu na Gór? Cergow?. 02.10.2011r. godz.11.00-15.00 - OSP Tylawa
- OSP Dukla
28. Wspólne ?wiczenia OSP i GOPR 09.10.2011r. godz.10:00-18:00 - OSP Tylawa
- OSP Dukla
- OSP Iwla
- GOPR
29. Próbne alarmy 21.10.2011r. -
30. Uroczysta intronizacja Relikwi Krwi B?. Jana Paw?a II w Dukli 22.10.2011r. godz. 10:00 Jednostki z gminy Dukla
31. Zabezpieczenie dachu w m. Tylawa 16.12.2011r. - OSP Tylawa
- OSP Dukla