Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 

Po?ar domu w m. Posada Ja?liska

W dniu 20 lutego 2015 roku o godz. 10.32 Dy?urny Stanowiska Kierowania PSP w Kro?nie zadysponowa? nasz? jednostk? do po?aru budynku mieszkalnego w m. Posada Ja?liska. Jak si? okaza?o szcz??liwie dla mieszka?ców domu po?ar zosta? opanowany przed przyjazdem stra?y po?arnej a nasza jednostka wraz z innymi jednostkami zostali zawróceni do swoich remiz.

Wi?cej na Krosno112 (kliknij tutaj).