Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 

Rocznica pobytu Ojca ?w. w Dukli

W dniu 9 czerwca 2015 roku w Dukli odby?y si? uroczysto?ci upami?tniaj?ce 18 rocznic? wizyty Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II w Dukli. Z naszej Jednostki uczestniczy?a w uroczysto?ciach delegacja ze Sztandarem.

Zdj?cia z uroczysto?ci mo?na obejrze? tutaj.