Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 

Wy?cig MTB Cyklokarpaty w Dukli

W dniu 16 sierpnia 2015 roku brali?my udzia? w zabezpieczeniu wy?cigu rowerowego MTB który odby? si? w Dukli. Z naszej jednostki w zabezpieczeniu brali udzia? druhowie na 5 motocyklach Honda, Quad 4x4 i Land Rover. Wspólnie z nasz? jednostk? nad bezpiecze?stwem rowerzystów czuwa?y jednostki: OSP Dukla, OSP Iwla, OSP Równe, OSP Wietrzno. Do zabezpieczenia by?y trzy trasy wy?cigu a najd?u?sza wynosi?a 73 km.

Filmy ze startu MEGA i GIGA oraz HOBBY.

Wi?cej informacji oraz galeri? zdj?? mo?na zobaczy? na stronie MOSiR Dukla (kliknij tutaj).