Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 98 gości 

Dystynkcje

 
DYSTYNKCJE CZŁONKÓW OSP, ZARZĄDU OSP I KOMISJI REWIZYJNEJ


Strażak


Starszy strażak


Dowódca roty


Pomocnik dowódcy sekcji


Dowódca sekcji


Pomocnik dowódcy
plutonu


Dowódca plutonu


Członek zarządu


Członek komisji
rewizyjnej


Zastępca naczelnika


Wiceprezes
Naczelnik


Przewodniczący
komisji rewizyjnej

 


Prezes

 

 

DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP, GMINNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP


Członek zarządu


Członek komisji
rewizyjnej


Członek prezydium
zarządu


Wiceprezes zarządu -
Komendant gminny


Przewodniczący komisji
rewizyjnej


Prezes

 


Kapelan gminny

 

 

DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP, POWIATOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP


Członek zarządu


Członek powiatowej
komisji rewizyjnej


Członek prezydium
zarządu powiatowego


Wiceprzewodniczący powiatowej
komisji rewizyjnej


Przewodniczący powiatowej
komisji rewizyjnej


Wiceprezes
zarządu powiatowego


Prezes
zarządu powiatowego


Kapelan powiatowy

 
 

 

DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP, WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP
I WOJEWÓDZKIEGO SĄDU HONOROWEGO ZWIĄZKU OSP RP


Członek zarządu


Członek wojewódzkiej
komisji rewizyjnej


Członek wojewódzkiego
sądu honorowego


Członek prezydium
zarządu wojewódzkiego


Wiceprzewodniczący wojewódzkiej
komisji rewizyjnej


Wiceprzewodniczący wojewódzkiego sądu honorowego


Przewodniczący wojewódzkiej
komisji rewizyjnej


Przewodniczący wojewódzkiego sądu honorowego


Wiceprezes
zarządu wojewódzkiego


Prezes
zarządu wojewódzkiego


Kapelan wojewódzki

 
 

 

DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP, GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP
I GŁÓWNEGO SĄDU HONOROWEGO ZWIĄZKU OSP RP


Członek zarządu


Członek głównej
komisji rewizyjnej


Członek głównego
sądu honorowego


Członek prezydium
zarządu głównego


Wiceprzewodniczący głównej
komisji rewizyjnej


Wiceprzewodniczący głównego sądu honorowego


Przewodniczący głównej
komisji rewizyjnej


Przewodniczący głównego sądu honorowego


Wiceprezes
zarządu głównego


Prezes
zarządu głównego


Kapelan krajowy