Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 

Wydarzenia - 2016

   

  Wydarzenia Data Jednostki bior?ce udzia?
1. Zebranie sprawozdawczo- wyborcze 09.01.2016r. -
2. ?miertelny wypadek w Tylawie 11.01.2016r. - OSP Tylawa (2)
- JRG Krosno
- OSP KSRG Dukla
- Policja
- Pogotowie
3. Turniej pi?ki halowej w Iwli 06.02.2016r.
4. Warta przy Bo?ym grobie 25.03.2016r. -
5. Zabezpiczenie MTB Wietrzno 23.04.2016r. - OSP Tylawa
- OSP Iwla
- OSP Wietrzno
- OSP Równe
- OSP ??ki Dukielskie
6. Plama oleju 27.04.2016r. - OSP Tylawa
7. X Zjazd zarz?du OG ZOSP RP w Dukli 30.04.2016r. -
8. Dzie? Stra?aka 04.05.2016r. -
9. Usuni?cie drzewa z DK19 05.05.2016r. - OSP Tylawa
10. ?wiczenia - przej?cie graniczne 31.05.2016r. -
11. Rozlany olej na DK19 07.06.2016r. - OSP Tylawa
12. Zawody  sportowo-po?arnicze S?owacja 11.06.2016r. -
13. II Piknik Rodzinny - Tylawa 12.06.2016r. - OSP Tylawa
14. Turniej pi?ki no?nej - Orlik Tylawa 18.06.2016r. -
15. Kot na drzewie 19.06.2016r. - OSP Tylawa
16. Po?ar beli siana - Szklary 03.07.2016r. - JRG Krosno
- OSP Tylawa
- OSP KSRG Dukla
- OSP KSRG Rymanów
- OSP KSRG Posada Dolna
- OSP Ja?liska
- OSP Posada Ja?liska
- OSP Barwinek
17. Fa?szywy alarm 05.07.2016r. -
18. Kolizja w Tylawie 06.07.2016r. - JRG Krosno 
- OSP Tylawa 
- OSP KSRG Dukla
19. Wypadek w Tylawie 08.07.2016r. - JRG Krosno (3)
- OSP Tylawa
- OSP KSRG Dukla
- Policja (5)
- Pogotowie (2)
- ?mig?owiec LPR
20. Wypadek w m. Trzciana 14.07.2016r. - JRG Krosno
- OSP Tylawa
- OSP KSRG Dukla
21. Po?ar budynku w m. Zyndranowa 15.07.2016r. - JRG Krosno (2)
- OSP Tylawa (2)
- OSP KSRG Dukla
- OSP Barwinek
- OSP Zyndranowa
22. Po?ar suchych traw - Zawadka Rymanowska  21.07.2016r. - OSP KSRG Dukla
- OSP Tylawa
23. ?wiatowe dni m?odzie?y  26-29.07.2016r. -
24. S?u?by mundurowe w Iwli 06.08.2016r. -
25. Wypadek w Barwinku 10.08.2016r. - JRG Krosno
- OSP Tylawa
- OSP KSRG Dukla
26. Cyklokarpaty 2016 14.08.2016r. -
27. Wy?cig kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich 14.08.2016r.
28. Do?ynki - Tylawa 15.08.2016r. -
29. Wypadek w m. Lipowica 17.09.2016r. - OSP Tylawa
- OSP KSRG Dukla
- Pogotowie
- ?mig?owiec LPR
- GOPR
- Policja
30. Manewry - Tylawa 24.09.2016r. Jednostki z terenu gminy Dukla
31. Wypadek samochodu ci??arowego - Tylawa 03.10.2016r. - JRG Krosno
- OSP Tylawa
- OSP KSRG Dukla
32. Pompowanie wody z piwnicy 04.10.2016r. - OSP Tylawa
33. Udro?nienie przepustu wodnego na drodze Tylawa-Mszana 04.10.2016r. - OSP Tylawa
34. "Ratownicy dla stra?aka" 08.10.2016r. -
35. Po?ar sadzy w kominie 23.10.2016r. - JRG Krosno
- OSP Tylawa
36. Powalone drzewo na DK19 05.11.2016r. - OSP Tylawa
37. Zalana piwnica i zatkany przepust 07.11.2016r. - OSP Tylawa
38. Kolizja w Tylawie 15.11.2016r. - JRG Krosno
- OSP Tylawa
- OSP KSRG Dukla
39. Gala Stra?y Po?arnych ORLEN 01.12.2016r. -
40. Pochylone drzewo na DK19 14.12.2016r. - OSP Tylawa
41. Oblodzone drzewa na DK19 26.12.2016r. - OSP Tylawa