Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości 

Zarz?d

ZARZ?D OSP TYLAWA

 


PREZES

 


Bauer Stanis?aw

Prezes

 


I WICEREZES

 


Zima Jaros?aw

 


II WICEPREZES

 


Fija?kowski Tomasz

 


WICEPREZES-NACZELNIK

 


Bauer ?ukasz

 


Z-CA NACZELNIKA

 


Hryne?ko Micha?

Hryne?ko Micha?

 


SKARBNIK-KRONIKARZ

 


Wróbel Justyna

Frankiewicz Justyna

 

 

SEKRETARZ

 

 

Bauer Micha?

 


CZ?ONEK

 


Bauer Adam

 

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZ?CY Jurowski Piotr  
Z-ca PRZEWODNICZ?CEGO Michalak Dariusz  
SEKRETARZ Sysak Tomasz  

 

 

  

HISTORIA ZARZ?DU

  

Zarz?d OSP w latach 2011-2016

Zarz?d OSP w latach 2001-2011

Zarz?d OSP w latach 1996-2001

Prezes: Bauer Stanis?aw Prezes: Bauer Stanis?aw Prezes: Szwarc W?adys?aw
I Wiceprezes: Zima Jaros?aw Naczelnik: Pilip W?adys?aw Naczelnik: Pilip W?adys?aw
II Wiceprezes.:  Fija?kowski Tomasz Z-ca nacz.: Buriak Jan  Z-ca nacz.:
Wiceprezes-naczelnik: Bauer ?ukasz Sekretarz: Koczwara Marek Sekretarz: Hryne?ko Jan
Sekretarz: Hryne?ko Micha? Skarbnik: Szczerba W?adys?aw Skarbnik: Szczerba W?adys?aw
Skarbnik: Bauer Jolanta Gospodarz: Michalak Dariusz Gospodarz: Pilip W?adys?aw
Gospodarz: Bauer Adam    
Kronikarz: Frankiewicz Justyna    
Cz?onek: Jurowski Piotr    
     
Zarz?d OSP w latach 1991-1996 Zarz?d OSP w latach 1984-1991 Zarz?d OSP w latach 1946-1980
Prezes: Szwarc W?adys?aw Prezes: Szwarc W?adys?aw Prezes: Bal Stanis?aw
Naczelnik: Pilip W?adys?aw Naczelnik: Pilip W?adys?aw Naczelnik: Kowalski Jan
Sekretarz: Szczerba W?adys?aw Sekretarz: Rogala Jerzy Zarz?d OSP w latach 1980-1984
Skarbnik: Frankiewicz Roman Skarbnik: Frankiewicz Roman Prezes: Lega Stefan
Gospodarz: Pilip W?adys?aw Gospodarz: Pilip W?adys?aw Naczelnik: Moriak Miko?aj