Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości 

Modlitwa Strazaka

 

 

Gdy obowi?zek wezwie mnie

Tam wsz?dzie, gdzie si? pali,

Ty mi, o Panie, si?? daj,

Bym ?ycie ludzkie ocali?.

Pozwól, niech dziecko póki czas

Z p?omieni ca?o wynios?,

Przera?onego starca daj

Ustrzec przed strasznym losem.

Daj, Panie, czujno??, abym móg?

Najs?abszy s?ysze? krzyk,

Daj sprawno?? i przytomno?? bym

Ugasi? po?ar w mig.

Swe powo?anie pe?ni? chc?

I wszystko z siebie da?:

S?siadów, bli?nich w biedzie strzec

I o ich mienie dba?.

A je?li taka wola Twa,

Bym ?ycie da? w ofierze,

Ty bliskich mych w opiece mniej.

O to Ci? prosz? szczerze.‘’ Ku pami?ci ‘‘

Autor nieznany