Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 81 gości 

Historia

Początki ochrony przeciwpożarowej w Tylawie zaczęły się w 1946 r. Założycielami byli: Bal Stanislaw, Kowalski Jan, Holuta Bazyli, Bauer Jan, Sporek Aleksander, Pyrtko Sławomir. Pierwszym Prezesem został Bal Stanisław a pierwszym naczelnikiem Kowalski Jan. W roku 1948 jednostka otrzymała konny wóz strażacki wraz z wężami. W roku 1951 jednostka otrzymała pierwszą pompę M-200 a w 1954 r. pompę M-800. W lutym 1952 r. kurs motorniczego ukończył jako pierwszy Jan Holuta w Wojewódzkiej Szkole Pożarnictwa w Roźwienicy. W 1950 r. wybudowano remizę, w której znajdował sie wóz konny i podstawowy sprzęt gaśniczy.

Przez następne kilkanaście lat jednostka prężnie rozwijała się, pozyskiwała nowy sprzęt oraz nowych członków.

W latach 1980-1984 Prezesem był Lega Stefan a Naczelnikiem Moriak Mikołaj.

W latach 1984-2001 Prezesem był Szwarc Władysław a Naczelnikiem Pilip Władysław.

W roku 1985 nowo wybrany zarząd poczynił starania w wyremontowaniu remizy i zrobieniu wylewki, pozyskano również nową motopompę PO5. W dniu 21.11.1985 r. otrzymano zgodę od Rejonu Dróg w Krośnie na zrobienie zjazdu do remizy. W tym też roku zamontowano pierwszą syrenę elektryczną.

W roku 1988 nasza jednostka ostrzymała pierwszy samochód pożarniczy GBAM 2/8+8 Star 25 - rok prod.1975, który służył jednostce do roku 1998.

W 1999 r. jednostka otrzymała lekki samochód marki Żuk GLM8, który służył do 2006 r.

Dnia 30.05.2001r. została podpisana umowa z Zarządem Kółka Rolniczego w Tylawie o wynajem pomieszczeń dla celów statutowych OSP. Pomieszczenia zostały we własnym zakresie wyremontowane, zrobione dwa boksy garażowe i świetlica.

24.07.2005 r. jednostka zorganizowała Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze które odbyły się na stadionie w m.Mszana. Jednostka wypadła bardzo dobrze zajmując I miejsce MDP oraz II miejsce seniorzy.

W maju 2006 r. OSP w Tylawie pozyskało samochód STAR 244 GBM 2,5 oraz pompę  pływającą NIAGARA.  

W kolejnych latach Prezes OSP Stanisław Bauer czynił starania w pozyskiwaniu sponsorów na zakup sprzętu, który jest niezbędny przy niesieniu pomocy potrzebującym i ratowania życia. Starania przyniosły duży efekt w następnym okresie czasu i tak pozyskano : w 2007 roku Piłę spalinową STIHL oraz Drabinę w 2008 roku Agregat prądotwórczy 230V następnie w 2009 roku Kompresor, 4 szt. latarek, 6 szt. kamizelek odblaskowych, 6 szt. pachołków drogowych do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, Tarczki STOP do kierowania ruchem, płaszcze przeciwdeszczowe oraz buty gumowe. W 2009 roku po kilku letnich staraniach nieodpłatnie  został przekazany ze Straży Granicznej samochód osobowo-terenowy Land Rover 110 4x4, 5szt. motocykli HONDA XL 125 SL, Skuter śnieżny SCANDIC II a rok później Quad Honda TRX 4x4 oraz 8 szt. radiostacji Motorola MT 2100, sprzęt ten głównie będzie służył podczas akcji poszukiwawczych i niesienia pomocy potrzebującym. W roku 2010 pozyskano Agregat prądotwórczy 230V/380v,Maszt oświetleniowy,  Pompę Szlamową WT 30X. W tym też roku Zarząd OSP Uchwałą nr 1/2010 powołał Jednostkę Operacyjno-Techniczną( JOT 4) oraz przyjął Regulamin JOT OSP w Tylawie uchwałą nr 2/2010. W czerwcu 2010 roku jednostka uczestniczyła w usuwaniu skutków powodzi w gminie Gorzyce koło Sandonierza oraz w Gminie Dukla i Gminie Jaśliska. W latach 2010-2011 doszło do kilku poważnych pożarów - pożar warsztatu mechanicznego w Tylawie, pożar budynku mieszkalnego w Tylawie i Posadzie Jaśliskiej, pożr budynku gospodarczego w Trzcianie, dwa pożary samochodów ciężarowych TIR.

2 maja 2010 roku została zorganizowana uroczystość poświęconia pojazdów Land Rover 110 i 5 motocykli Honda oraz odbył się I Turniej o Puchar Prezesa.

W roku 2011 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza trzeci raz z rzędu brała udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych gdzie zajęła I miejsce i startowała 24.06.2012 roku w Zawodach Wojewódzkich.

W 2011 roku pozyskano ze Straży Granicznej radiostację samochodową Motorola MC 2100 i mkrofonogłośniki do MT 2100 oraz radiostację samochodową GM 360 od Zarządu Gminnego. W 2012 roku jednostka pozyskała motopompę TOHATSU16/8, która została zamontowana na samochodzie Star 244 oraz piłę spalinową STIHL na Land Rover.

3 czerwca 2012 roku odbyły się obchody 65 rocznicy powstania oraz Nadania i Poświęcenia Sztandaru. Jednostka została odznaczona Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.