Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 

Wydarzenia - 2012

  Wydarzenia Data Jednostki bior?ce udzia?
1. Turniej Halowej Pi?ki No?nej   14.01.2012r. Jednostki z gminy Dukla

2.

Po?ar domu w m. Posada Ja?liska

22.01.2012r.
- PSP Krosno(2 sam)
- OSP Dukla (2 sam)
- OSP Tylawa
- OSP Ja?liska
- OSP Posada Ja?liska
3. Przygotowanie trasy do biegów narciarskich w m. Ja?liska 27-28.01.2012r. - OSP Tylawa
4. Zebranie sprawozdawcze 28.01.2012r. -
5. Udro?nienie przepustu 25.02.2012r. - OSP Tylawa
6. Szkolenie podstawowe OSP 25.02-22.04.2012r. - Jednostki OSP z gminy Dukla i Iwonicz Zdrój
7. Pompowanie piwnicy w m.Tylawa 14.03.2012r. - OSP Tylawa
8. Wypadek busa w m. Tylawa 23.03.2012r. - OSP Tylawa
- PSP Krosno
9. Zabezpieczenie dachu 29.03.2012r. - OSP Tylawa
10. Pompowanie piwnicy 31.03.2012r. - OSP Tylawa
11. Wojewódzkie obchody dnia stra?aka 06.05.2012r -
12. 100-lecie OSP Równe 13.05.2012r. -
13. Usuwanie drzewa po burzy w   m. Barwinek 15.05.2012r. - OSP Tylawa
14. Uroczysto?? Obchodów Jubileuszu 65-lecia Powstania Jednostki, Po?wi?cenie i Nadanie Sztandaru 03.06.2012r. -
15. Pompowanie studni w m. Tylawa 11.06.2012r - OSP Tylawa
13. VII Wojewódzkie zawody MDP 24.06.2012r. -

 

14.

 

Po?ar w miejscowo?ci Cergowa


 


29.06.2012r. godz. 4.40

- PSP Krosno(2 sam.)
- OSP Dukla
- OSP Tylawa
- OSP Równe
- OSP Jasionka
- OSP ??ki Dukielskie

15. Zabezpieczenie wy?cigu kolarskiego 07.07.2012r - OSP Tylawa
- OSP Równe
16. Odpust w Dukli 08.07.2012r Jednostki z gm. Dukla
17. Zawody na S?owacji 14.07.2012r. -
18. Zabezpieczenia wy?cigu rowerowego MTB Dukla 15.07.2012r. - OSP Tylawa
- OSP Dukla
19. Zabezpieczenie uroczysto?ci  "Od Rusala do Jana"w Zyndranowej 29.07.2012r. - OSP Tylawa
- OSP Zyndranowa
20. Zabezpieczenie pikniku w Dukli 05.08.2012r. - OSP Tylawa
- OSP Dukla
- OSP Iwla
21. Nawiedzenie Krzy?a Papieskiego 7-8.08.2012r. -
22. Zabezpieczenie modlitwy ekumenicznej na B?udnej 12.08.2012r. - OSP Tylawa
23. Zabezpieczenie wy?cigu kolarskiego o Puchar Uzdrowisk Karpackich 12.08.2012r. -
24. 120 lat OSP Ja?liska i 65 lat OSP Posada Ja?liska 26.08.2012r. -
25. ?wiczenia Jednostek OSP z terenu Gminy Dukla w m.Tylawa 01.09.2012r. Jednostki z gm. Dukla
26. Po?ar bali siana 08.09.2012r. godz. 16.23 - OSP Tylawa (2 sam.)
27. Obstawa Biegu na Gór? Cergow? 16.09.2012r. - OSP Tylawa
- OSP Dukla
28. Po?ar domu w Ja?liskach 22.09.2012r. godz. 4.15 - PSP Krosno (2 sam)
- OSP Tylawa
- OSP Dukla ( 2 sam)
- OSP Ja?liska
- OSP Posada Ja?liska
29. ?wiczenia OC w Dukli i ewakuacja szko?y 28.09.2012r. - OSP Dukla
- OSP Równe
- OSP Tylawa
- OSP Iwla
- Policja
- Stra? Graniczna
- S?u?ba Zdrowia
30. Po?ar sadzy w kominie 01.10.2012r. - OSP Tylawa
31. Usuwanie rozlanego oleju na drodze Trzciana - Barwinek 01.10.2012r. - PSP Krosno
- OSP Tylawa
32. Zabezpieczenie uroczysto?ci 68-rocznicy bitwy "Karpacko-Dukielskiej" na Cmentarzu w Dukli 05.10.2012r. - OSP Tylawa
- OSP Dukla
- OSP Iwla
- OSP Równe
33. Pompowanie studni w m.Tylawa 08.11.2012r. - OSP Tylawa