Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 

Aktualno?ci

Gro?ny po?ar sadzy

W dniu 22 marca 2017 roku o godz. 15.39 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do po?aru poddasza budynku mieszkalnego w miejscowo?ci Mszana. Po przybyciu na miejsce okaza?o si? ?e jest to po?ar sadzy w przewodzie kominowym który pod wp?ywem temperatury rozszczelni? si? i zadymieniem obj?? ca?e poddasze. Dzi?ki szybkiej akcji stra?aków uda?o si? opanowa? po?ar i ocali? budynek. W dzia?aniach bra?y udzia?: OSP Tylawa, OSP Dukla, OSP Równe, JRG Krosno 2x.

Przeczytaj wi?cej na stronie Krosno112 (kliknij)

Po?ar samochodu osobowego

W dniu 10 marca 2017 roku o godz. 22.10  zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do po?aru samochodu osobowego w miejscowo?ci Tylawa. Do zdarzenia wyjecha? samochód Star 244 w pe?nej obsadzie. W dzia?aniach bra? równie? udzia? zast?p JRG PSP w Kro?nie.

 

Zatkany przepust

W dniu 6 marca 2017 roku o godz. 16.10  zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do udro?nienia zatkanego przepustu wodnego przy drodze z Tylawy do Mszany. Do zdarzenia wyjecha? samochód Star 244 w pe?nej obsadzie.

Drzewo na drodze

W dniu 28 lutego 2017 roku o godz. 11.48 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do usuni?cia drzewa z drogi mi?dzynarodowej w miejscowo?ci Tylawa. Do zdarzenia wyjecha? samochód Star 244.

 

Po?ar sadzy w kominie

W dniu 16 lutego 2017 roku o godz. 17.49  zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do po?aru sadzy w przewodzie kominowym w m. Tylawa. Do zdarzenia wyjecha? samochód Star 244. W dzia?aniach bra?y udzia? jednostki: OSP Tylawa, JRG Krosno.

Kolizja TIRa

W dniu 1 lutego 2017 roku zostali?my zadysponowani do kolizji Tira na drodze powiatowej z m.Tylawy do m. Mszany. Po przebyciu na miejsce okaza?o si? ?e samochód ci??arowy zawis? na osiach w przydro?nym rowie i potrzebne by?o ?ci?gni?cie ci??kiego sprz?tu do jego wyci?gni?cia. W dzia?aniach bra?y udzia?: OSP Tylawa, Policja, LASKO. Na czas wyci?gni?cia go z rowu droga by?a zablokowana a wcze?niej kilka godzin ruch odbywa? si? wahad?owo.

Pomoc karetce pogotowia

W dniu 19 stycznia 2017 roku o godz. 21.16 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do wyci?gni?cia karetki pogotowia która ugrz?z?a w ?niegu w miejscowo?ci Tylawa. Do osoby chorej zosta?a zadysponowana druga karetka pogotowia. Do  zdarzenia wyjecha? samochód Land Rover.