Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 

Aktualno?ci

Wy?cig kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich

W dniu 14 sierpnia 2016 roku wspólnie z OSP Iwla, OSP Dukla, OSP Równe, OSP Wietrzno i OSP Jasionka brali?my udzia? w zabezpieczeniu wy?cigu kolarskiego o Puchar Uzdrowisk Karpackich. Do zabezpieczenia dróg wyjecha? samochód Star, Land Rover i dwa motocykle Honda.

Wi?cej na TerazKrosno(kliknij)

GALERIA

Cyklokarpaty 2016

W dniu 14 sierpnia 2016 roku wspólnie z OSP Iwla, OSP Dukla, OSP Równe i OSP Wietrzno brali?my udzia? w zabezpieczeniu wy?cigu rowerowego Cyklokarpaty w miejscowo?ci Dukla. Nasze zabezpieczenie polega?o na zapewnieniu bezpiecze?stwa na ca?ym odcinku. Do zabezpieczenia wyjecha?y motocykle Honda i Land Rover.

Opis i zdj?cia (kliknij tutaj)

Wypadek w Barwinku

W dniu 10 lipca 2016 roku o godz. 21.01 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do wypadku drogowego w miejscowo?ci Barwinek. Dosz?o tam do zderzenia samochodu ci??arowego z osobowym. Do zdarzenia wyjecha? samochód Star w pe?nej obsadzie.

http://www.krosno112.pl/aktualnosci/wypadki-kolizje/item/2246-barwinek-wypadek-osobowki-z-tirem-na-przejsciu-granicznym

S?u?by mundurowe w Iwli

W dniu 6 sierpnia 2016 roku brali?my udzia? w pokazie s?u?b mundurowych który odby? si? w Iwli z okazji 650 lecia powstania tej miejscowo?ci. W pokazach wzi??y udzia?: OSP Tylawa, OSP Iwla, OSP Dukla, OSP Równe, Policja, Stra? Graniczna, Policja i Pogotowie Ratunkowe.

?wiatowe dni m?odzie?y

W dniach 26,28,29 lipca 2016 roku stra?acy z naszej jednostki brali udzia? w zabezpieczaniu ?wiatowych Dni M?odzie?y w Krakowie. Wspólnie z druhami z jednostek z terenu gminy Dukla i powiatu kro?nie?skiego czuwali nad bezpiecze?stwem pielgrzymów.

http://www.zosprp.pl/?q=content/strazacy-ochotnicy-w-sluzbie-sdm

GALERIA

Po?ar suchych traw w m. Zawadka Rymanowska

W dniu 21 lipca 2016 roku o godz. 17.51 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do po?aru suchych traw w miejscowo?ci Zawadka Rymanowska. Ze wzgl?du na trudno dost?pny teren do dzia?a? wyjecha? samochód Land Rover. Po dotarciu na miejsce wspólnymi si?ami ze stra?akami z OSP Dukla po?ar ugaszono.

Po?ar w m.Zyndranowa

W dniu 15 lipca 2016 roku o godz. 18.50 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do po?aru budynku gospodarczego w miejscowo?ci Zyndranowa. W dzia?aniach bra?y udzia? jednostki: JRG Krosno- 2 zast?py, OSP Tylawa(Star i Land Rover), OSP Dukla, OSP Barwinek, OSP Zyndranowa, Policja.

Wi?cej o tym zdarzeniu na krosno112(kliknij) i terazKrosno(kliknij)


GALERIA