Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 

Aktualno?ci

Wypadek w Trzcianie 14.07.2016

W dniu 14 lipca 2016 roku o godz. 7.27 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do wypadku drogowego w miejscowo?ci Trzciana. Po dojechaniu na miejsce okaza?o si?, ?e kieruj?cy pojazdem wraz z lawet? jad?cy od strony Tylawy straci? panowanie nad samochodem i uderzy? w barierki po czym laweta wraz z busem który by? na niej przewo?ony przewróci?a si? na bok blokuj?c jeden pas ruchu. Dzia?ania polega?y zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usuni?ciu pojazdów z drogi, neutralizacji olejów i p?ynów z jezdni. W dzia?aniach bra?y udzia? jednostki: OSP Tylawa, OSP Dukla, JRG Krosno, Policja. Wi?cej na:

http://www.krosno112.pl/aktualnosci/wypadki-kolizje/item/2164-trzciana-laweta-z-busem-przewrocila-sie-na-jezdni

https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/3536-kolizja-w-trzcianie-laweta-wyprzedzila-pojazd-ciagnacy


GALERIA

Wypadek w Tylawie 08.07.2016

W dniu 8 lipca 2016 roku o godz. 16.40 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do wypadku drogowego w Tylawie przy skrzy?owaniu na Zyndranow?. Samochód osobowy oczekuj?cy na skrzy?owaniu do skr?tu w lewo zosta? uderzony z ty?u przez samochód ci??arowy i wepchni?ty pod drugi samochód ci??arowy jad?cy prawid?owo z przeciwka. W zdarzeniu ??cznie bra?o udzia? dwa samochody osobowe i dwa ci??arowe. W dzia?aniach bra?y udzia? jednostki z JRG Krosno (MAN, Scania, Iveco), OSP KSRG Dukla, OSP Tylawa, Policja 5 pojazdów, pogotowie ratunkowe SPPR Krosno (Mercedes S1, Renault S2, Renault P) oraz ?mig?owiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wi?cej informacji i zdj?? na stronach:

Krosno112

TerazKrosno

GALERIA

Kolizja w Tylawie

W dniu 6 lipca 2016 roku o godz. 19.27 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do kolizji samochodu ci??arowego i busa w naszej miejscowo?ci. W wyniku zdarzenia nikt nie odniós? obra?e?. W zdarzeniu bra?y udzia? jednostki z JRG Krosno, OSP KSRG Dukla, OSP Tylawa, Policja i Pogotowie Ratunkowe. Wi?cej informacji i zdj?? na stronach:

Krosno112

TerazKrosno

Alarm fa?szywy

W dniu 5 lipca 2016 roku o godz. 17.25 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do po?aru suchej trawy w miejscowo?ci Zawadka Rymanowska w rejonie by?ego PGR-u. Po dotarciu na miejsce i rozpoznaniu terenu okaza?o si?, ?e jest to alarm fa?szywy. Do zdarzenia wyjecha? samochód star 244 z pe?n? odsad?.

Po?ar beli siana

W dniu 3 lipca 2016 roku o godz. 02.08 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do po?aru bel siana w miejscowo?ci Szklary gmina Ja?liska. Dzia?ania trwa?y do godziny 6 rano. Z naszej jednostki wyjecha? samochód Star. W dzia?aniach uczestniczy?y zast?py z JRG Krosno. OSP KSRG Rymanów, OSP KSRG Posada Dolna, OSP KSRG Dukla, OSP Ja?liska, OSP Posada Ja?liska, OSP Tylawa, OSP Barwinek.
Wi?cej na Krosno112.pl

Kot na drzewie

W dniu 19. czerwca 2016 roku o godz. 17.21 zostali?my zadysponowani przez SK PSP w Kro?nie do ?ci?gni?cia kota z drzewa w miejscowo?ci Tylawa w rejonie domków letniskowych. Przy pomocy drabiny 10 metrowej uda?o si? szcz??liwie kota ?ci?gn?? z drzewa. Kot zosta? przekazany w r?ce w?a?cicieli.

Turniej Orlik w Tylawie

W dniu 18 czerwca 2016 roku zorganizowali?my IV Turniej Pi?ki No?nej na boisku ORLIK w Tylawie. Do rozgrywek zg?osi?o si?  siedem dru?yn: OSP Tylawa, OSP Iwla, OSP Barwinek, OSP Lubatowa, OSP Równe, OSP Trzciana, OSP Zyndranowa. Rywalizacja by?a w dwóch fazach grupowych. Z pierwszej grupy awansowa?y: OSP Tylawa i OSP Lubatowa, a z drugiej: OSP Iwla i OSP Trzciana. Po zako?czeniu fazy pó?fina?owej i fina?owej klasyfikacja ko?cowa by?a nast?puj?ca:

I miejsce OSP Iwla

II miejsce OSP Trzciana

III miejsce OSP Tylawa

IV miejsce OSP Lubatowa

 Dzi?kujemy mi?? zabaw? i za sportow? rywalizacj?.


GALERIA