Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości 

Aktualno?ci

W dniu 13 sierpnia 2017 brali?my udzia? w zabezpieczeniu wy?cigu rowerowego CYKLOKARPATY który odby? si? w Dukli. Ze wzgl?du na warunki atmosferyczne trasa by?a bardzo ci??ka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom którzy uko?czyli wy?cig. Do zabezpieczenia wyjecha? samochód Land Rover i 5 motocykli Honda. Jednostki bior?ce udzia? w zabezpieczeniu: OSP Tylawa, OSP Dukla, OSP Iwla, OSP Równe, OSP Wietrzno, OSP ??ki Dukielskie, GOPR, Policja.

Dachowanie samochodu

W dniu 30 lipca 2017 roku o godzinie 19.51 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Kro?nie do wypadku samochodowego pomi?dzy Tylaw? a Barwinkiem. W wyniku zdarzenia ranne zosta?y dwie osoby doros?e i dziecko.

Wi?cej na: Krosno112, TerazKrosno.

Zawody Sportowo-Po?arnicze w Jasionce

W dniu 30 lipca 2017 roku nasza jednostka bra?a udzia? w Gminnych Zawodach Sportowo-Po?arniczych które odby?y si? w Jasionce. Z naszej jednostki wystartowa?y dwie dru?yny: seniorzy i MDP ch?opców. Obie nasze dru?yny zaj??y drugie miejsce. Gratulujemy wszystkim za dobr? zabaw?. W linkach szczegó?owe wyniki oraz bogata galeria zdj??.

Foto: Krosno 112(kliknij), Podkarpacie112(kliknij), TerazKrosno(kliknij), Foto Kreation.

Poszukiwania zaginionego 80-latka

W dniu 14.07.2017 r. o godz. 14:01 zostali?my zadysponowani do poszukiwa? zaginionej osoby w miejscowo?ci Tylawa (B?udna). Fina? poszukiwa? okaza? si? szcz??liwy m??czyzna w wieku 80 lat zosta? odnaleziony ca?y i zdrowy daleko od miejsca w którym kontakt z nim si? urwa?.
Jednostki bior?ce udzia? w akcji:
- OSP Tylawa (Land Rover i 2 motocykle)
- OSP KSRG Dukla (Renault Trafic i QUAD)
- OSP KSRG Równe (Renault Trafic i QUAD)
- OSP Iwla
- OSP Barwinek
- GOPR
- Policja

Czytaj wi?cej na: Krosno112(kliknij) i TerazKrosno(kliknij)

110 lat OSP Lubatowa.

W dniu 9 lipca 2017 roku delegacja z naszej jednostki wraz ze sztandarem bra?a udzia? w uroczysto?ciach 110 lecia OSP Lubatowa.

Wi?cej na: Krosno112(kliknij)

Poszukiwania w miejscowo?ci Mszana.

W dniu 1 lipca 2017 roku o godzinie 13.23 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Kro?nie do poszukiwa? m??czyzny w miejscowo?ci Mszana który wyszed? z domu dzie? wcze?niej i nie powróci?. Przed godzin? 15 odnaleziono cia?o zaginionego m??czyzny ok 1 km od miejsca zamieszkania. W dzia?aniach poszukiwawczych bra?y udzia? jednostki: OSP Tylawa, OSP Mszana, OSP Iwla, OSP G?ojsce, Policja i mieszka?cy Mszany.

V turniej dru?yn OSP na boisku Orlik.

W dniu 25 czerwca 2017 roku na boisku Orlik w Tylawie odby? si? V turniej dru?yn OSP w pi?k? no?n?. W rozgrywkach brali równie? udzia? koledzy z DHZ Vyšný Mirošov ze S?owacji. Do turnieju zg?osi?o si? 5 dru?yn.
Klasyfikacja ko?cowa:
I miejsce - OSP Tylawa
II miejsce - OSP G?ojsce
III miejsce - OSP Równe
IV miejsce - DHZ Vyšný Mirošov
V miejsce - OSP Zyndranowa